top of page

5 SOĻI KĀ SAMAZINĀT PĀRZVANU ĪPATSVARU

Updated: Oct 26, 2022

Zvana statuss "Pārzvans par darījumu" jeb "Ne šis, ne tas" - kā samazināt pārzvanu īpatsvaru, panākot pozitīvu iznākumu jau zvana laikā?


1)Struktūra - pārliecinieties, ka sarunas ir strukturētas un mērķtiecīgas. Pārrunājiet ar pārdošanas aģentiem katras daļas nozīmi un sekas.


2)Iniciatīva - ja pārdevējs nav spējīgs uzņemties sarunas vadību, klients nebūs gatavs uzņemties lēmuma pieņemšanu zvana laikā.


3)Sarunas garums - sarunas, kas beidzas ar statusu "Pārzvans", nereti pārsniedz optimālo garumu. Izstrādājiet vadlīnijas, kas paredz sarunas pabeigšanu piem. 13. minūtē - klientam jāsniedz atbilde JĀ/NĒ, izņemot gadījumus, kuros pārzvans ir atbisltošs iznākums (ārzemēs, ir aktīvs līgums u.c.)


4)Veselīgs spiediens - veselīga spiediena izdarīšana jeb mērķtiecīga virzīšana uz nepieciešamo iznākumu. Tas nav rupji, ja saruna tiek veidota, iesaistot un izzinot klientu, atklājot patiesās vajadzības un prezentējot viņam aktuālus risinājumus. Klientiem, kas baidās pieņemt lēmumu, ir nepieciešams pārliecināta pārdevēja stiprais plecs.


5)Limitēts pārzvana periods - pārskatiet noteikumus un vadlīnijas, kas attiecas uz periodu, kurā iespējams reģistrēt pārzvanu. Vismaz 85% pārzvanu veiciet tajā pašā dienā, dodot klientam iespēju padomāt, nevis aizmirst par piedāvājumu.


© Call Structure zvanu centrs

+371 66016292

留言


留言功能已關閉。
bottom of page