top of page

KĀPĒC ZVANU CENTRAM JĀMAKSĀ PAR MINŪTĒM, NEVIS PĀRDOTO?

Updated: Nov 29, 2022

Lai arī minūtes maksa ir populārākais zvanu centra pakalpojumu apmaksas veids, izejošo zvanu kampaņu (telemārketings, telepārdošana, winback, debitoru soft collections u.c.) izcenojuma modeļi var būt dažādi:


1)maksa par produktīvo minūti

2)komisija par produktīvu zvana iznākumu (darījums, lead)

3)maksa par produktīvo minūti + komisija par produktīvu zvana iznākumu

4)maksa par produktīvo stundu

5)maksa par kampaņu


No kā atkarīgs apmaksas veids?


1)kampaņas specifika

2)kampaņas mērķis

3)kampaņas sarežģītības līmenis

4)papildus prasības

5)kampaņas apjoms un sadarbības garums


Piemēram, kampaņās, kuru mērķis ir aktīvā pārdošana, varat vienoties par maksu par minūti vai zemāku cenu par minūti + komisiju par produktīvu zvana iznākumu, taču telemārketinga kampaņās, kurās darījumu slēgšana nenotiek, visticamāk, tiks piemērota minūtes maksa vai maksa par kampaņu.


Komisija par darījumu ir labs apmaksas modelis gadījumos, kad piedāvājat sadarbību tādu kampaņu ietvaros, par kuru produktivitāti esat pārliecinājušies jau iepriekš.


Svarīgi! Arī maksājot par minūti, Jums ir tiesības un iespēja kontrolēt izmaksas par darījumu! Vienmēr vienojieties par "cost per sale" griestiem jeb vidējām viena darījuma izmaksām ar savu zvanu centra ārpakalpojumu sniedzēju.


Cost per sale formula:


cost per sale = (sastrādāto produktīvo minūšu summa X komisija par vienu produktīvo minūti) / darījumu skaits


© Call Structure zvanu centrs

+371 66016292

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page